“Et meselesi ot meselesidir, ot meselesini çözeceğiz”

“Et meselesi ot meselesidir, ot meselesini çözeceğiz”

Giresun İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Yavuz ve birliğin Zooteknist Ziraat Mühendisi Gülay Börekçi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun’u makamında ziyaret etti.

Giresun’daki küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin meselelerini Bakanlık nezdinde dile getireceklerini, konuya katkısı olabilecek Kurum ve Kuruluşların tekliflerini almak istediklerini ifade eden Başkan Adem Yavuz, TKDK Giresun İl Koordinatörlüğünün basına intikal etmiş olan Giresun’da yem maliyetlerinin düşürülmesine dair haberlerini takip ettiklerini söyledi.

Haberlerde geçen tekliflerin ilde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yem maliyetleri problemine çözüm olma durumu ele alınan ziyarette, TKDK İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun yerel basına daha önce konu olan ilgili yazıların özetini üç maddede dile getirdi.

Kurşun; “Karadeniz’e bakısı olan ve yıl boyu sulama ihtiyacı olmadan yem bitkileri tarımına uygun engebeli (%20 – %80 eğimli) arazilerin birkaç noktasında yapılacak küçük kazılarla, toprak kalınlığının yeterli olması halinde teraslama yapılabilir. Fındık arası mesafelerin en az 5 metre olacak şekilde teraslama olması halinde arazi mekanize odaklı tarıma açılmış olacak ve bu sayede gübreleme, ilaçlama, toplama işlemleri daha verimli bir şekilde makinelerle yapılabilecektir. Yapılacak teraslama ile aynı zamanda fındığın suya en çok ihtiyaç duyduğu “tanenin süt olum devresinde” teraslarda depolanan su miktarı fındık verimini çok önemli ölçüde garanti edecektir. Teraslanan bu arazilerde ana bitki fındık tarımına uyumlu, kısmen gölgelenmeye dayanıklı yem bitkileri rasyonlarının ekimi ara tarım olarak yapılabilecektir.

Teraslara rahatlıkla sığabilen eni 1 metreyi bulmayan küçük ekskavatörlerle arazide teraslar açılabilir. Bu küçük ekskavatörlerin bomlarına takılacak yem bitkileri ekim-biçim aparatları ve ataşmanları ile arazide erozyona mahal vermeyecek anıza ekim yöntemi ile çok yıllık yem bitkileri ekimi uygulanabilir. Böylelikle arazi tümüyle değerlendirilmiş olacak ve sulama ihtiyacı hissedilmeyen binlerce dekar arazide yem bitkileri tarımı yapılabilecektir” dedi.

Bir diğer tekliflerinin mera mevzuatında geçen köylere tahsisi yapılmış ve otlatılmayan yayla alanlarının, küçükbaş ve büyükbaş için belirlenen fiyatlar üzerinden kiraya verilmesi olduğunu dile getiren İl Koordinatörü Kurşun;

“Bu uygulamanın pratikte işleyebilmesi için köyün dışından gelecek olan sürü sahipleri kendileri ve hayvanları için alt yapısı (yol, su, elektrik) kısmen olsa temin edilmiş, özellikle mera vasfı taşımayan, toprak kalınlıkları düşük, taşlık kayalık yayla arazilerinde “kullanım izin sözleşmesi” ile prefabrik ahır, ağıl gibi hayvancılık işletmelerinin yapabilmelerine izin verilmelidir. Kullanım İzin Sözleşmesinin en az 10 sene yapılması halinde TKDK ‘nın bu projeleri desteklemesinin de önü açılmış olacaktır” dedi.

Köylere tahsis işlemleri bitirilmiş yayla arazilerinde, köyün hayvan sayısının çok üzerinde atıl otlatılmayan yayla alanlarında “bakım işlemlerini de içine alan satış ihale şartnamesi” düzenlenebileceğini dile getiren Kurşun; “Yayla otlarının belirlenen fiyat üzerinden biçilip balyalanması şeklinde satış ihalesi kilogram başına belirlenebilir ve köy mera komisyonun da marifeti ile satışı sağlanabilir. Ürüne bakımı da içine alan benzeri ihaleler Ege Bölgesi’nde fıstık çamı alanlarında köy tüzel kişilikleri tarafından yapılmaktadır” dedi.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

BİZE ULAŞIN

HARİTADAKİ YERİMİZ