Hakkımızda

AMACIMIZ

“Örgütlü Toplum, Çağdaş Toplum” anlayışıyla çalışan, kararlara ortak ve destek olan , sivil girişimi geliştiren. Denetlemeyi, takip etmeyi  değil; Yol göstermeyi Desteklemeyi savunan, çağdaş bilimi, teknolojiyi  ve vazgeçilmez ahlaki değerleri benimseyen Örnek bir kurum olmasıyla, Avrupa Birliği sürecinde yönetişim anlayışının yerleşmesini, Örgütlenme ve ifade özgürlüğünün teşvik edilmesini, Üye Birliklerine de bu onur ve ayrıcalığı yaşatan lider bir kurumdur.

Birliğimizn amacı; üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkca belirlenecek bölgesel ya da ülkesel düzeyde ıslah programlarının uygulanması, verimlerinin artırılması, bunların soykütüğü, ön soykütüğü kayıtlarının tutulması, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, birlik personelinin eğitimlerinin sağlanması, bölgesel ve ulusal düzeyde yarışmalar düzenlenmesi, birlik ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, diğer ülkelerle ilişkilerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve işletilmesi gibi hususlar ile Bakanlıkça belirlenecek her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yapmak, hayvancılık politikaları üretmektir.”

MİSYONUMUZ

“Örgütlü Toplum, Çağdaş Toplum” anlayışıyla çalışan, kararlara ortak ve destek olan, sivil girişimi geliştiren. Denetlemeyi, takip etmeyi  değil; Yol göstermeyi Desteklemeyi savunan, çağdaş bilimi, teknolojiyi  ve vazgeçilmez ahlaki değerleri benimseyen Örnek bir kurum olmasıyla, Avrupa Birliği sürecinde yönetişim anlayışının yerleşmesini, Örgütlenme ve ifade özgürlüğünün teşvik edilmesini, üye Birliklerine de bu onur ve ayrıcalığı yaşatan lider bir kurumdur..”

VİZYONUMUZ

Yasal düzenlemelerle hayvancılık sektöründe yetkin, kendine güvenen, çok boyutlu, gerekli ortamın oluşturulması, Sektörde dürüst rekabetin kollanması ve hayvancılık kalitesinin geliştirilmesi ve korunması.

BİZE ULAŞIN

HARİTADAKİ YERİMİZ