0 454 611 2510 - 0 542 203 2800

Sosyal Medyada Biz}

Yıllık Faaliyet Planlaması


 

GİRESUN İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
2017 – 2018 DÖNEMİ TARIMSAL DANIŞMANLIK YILLIK FAALİYET PLANLAMASI
AYLAR VERİLECEK DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KONULARI
AĞUSTOS
2017
1-İşletmelerin Kontrolü Ve Genel Bilgilerin Sunulması
2-Aşılamanın Önemi
3-Üreticilerle çeşitli konularda toplantılar yapmak
4-Kulak küpesinin önemini anlatmak
5-Süt Sağım Makinalarının genel tanıtımını yapmak
EYLÜL
2017
1-İşletmelerin Kontrolü Ve Genel Bilgilerin Sunulması
2-Ağılların ve kullanılan malzemelerin hijyenik durumu
3-Kuzuların bakımı ve beslenmesi
4-Desteklemelerinin Anlatılması
EKİM
2017
1-Kuzu Ölümlenin Önlenmesi Hakkında Bilgilendirme
2- Koyunlarda sağım ve sağım teknikleri
3-Sürü idaresinin püf noktalarının üreticilere anlatılması
4-İşletmelerin Başarı Koşullarının Anlatılması
KASIM
 2017
1-İşletmelerin Kontrolü Ve Genel Bilgilerin Sunulması
2-Damızlık Koç seçiminin önemi
3-Mera hayvancılığının önemini anlatmak
4-Meralardan en okonomik faydalanma yöntemleri
ARALIK 2017 1-İşletmelerin Kontrolü Ve Genel Bilgilerin Sunulması
2- Önemli Koyun ve Keçi hastalıklarının  kısa zamanda ilgili yerlere bildirilmesinin önemi
3-Danışman-Üretici-Veteriner arasında gerekli diyalogun sunumunun hazırlanması
4- Koyunlarda Sulamanın Önemi
OCAK
2018
1-İşletmelerin Kontrolü Ve Genel Bilgilerin Sunulması
2-İşletmelerde kayıt tutmanın önemi
3-Koyun ırklarımızın tanıtımı
4-Kulak küpesinin önemini anlatmak
5-Koruyucu Hekimlik hakkında bilgilerin sunumu
ŞUBAT
2018
1-İşletmelerin Kontrolü Ve Genel Bilgilerin Sunulması
2-Damızlık Koç seçiminin önemi
3-Koyun ve Keçi bakımı ve beslenmesi
4-Mera hayvancılığının önemi
5-Kuzu Ölümlenin Önlenmesi Hakkında Bilgilendirme
MART
2018
1-İşletmelerin Kontrolü Ve Genel Bilgilerin Sunulması
2-Gebe Koyun ve Gebe Keçilerin Bakım ve Beslenmesi
3- Kuzu, Oğlak, Toklu bakımı ve beslenmesinin önemi
4-Et verimini etkileyen faktörler
5-Üreticilere tüm konularda eğitimin öneminin anlatılması
NİSAN
2018
1-İşletmelerin Kontrolü Ve Genel Bilgilerin Sunulması
2-İlaç kullanıldığında et ve süt tüketimi
3-Yem Seçimi ve Rasyon Hazırlama
4-Bölgedeki Koyun ve Keçi ırklarımızın tanımı
MAYIS
2018
1-İşletmelerin Kontrolü Ve Genel Bilgilerin Sunulması
2-Et, Süt ve Süt ürünlerinin pazarlanması teknikleri
3- İşletmelerde Kayıt Tutmanın önemi
4-Damızlık Koç ve Teke Bakım ve beslenmesinin önemi
HAZİRAN
2018
1-İşletmelerin Kontrolü Ve Genel Bilgilerin Sunulması
2-Yem ve yemlemenin önemi
3-Kaba yem seçiminin önemi hakkında bilgiler
4-Beslenmeden doğan metabolik hastalıkların anlatımı
TEMMUZ
2018
1-İşletmelerin Kontrolü Ve Genel Bilgilerin Sunulması
2-İlaç kullanıldığında et ve süt tüketimi
3-Et verimini etkileyen faktörler
4- İşletmelerde Kayıt Tutmanın öneminin anlatımı
5-Çifçi mektupları, broşürler hazırlanarak çifçi toplantılarının yapılması